Trại rắn

Bỏ bán trứng vịt lộn, người phụ nữ kiếm bạc tỉ nhờ nuôi rắn mối

Bỏ bán trứng vịt lộn, người phụ nữ kiếm bạc tỉ nhờ nuôi rắn mối

Trại nuôi rắn mối này mỗi năm mang lại thu nhập hơn 1 tỉ đồng cho gia đình bà Đinh Thị Kiều Hoa, ở thôn 3, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Top