Triển khai chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023

Lê Hiệp
Lê Hiệp
02/02/2023 08:06 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị về tình hình thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, năm 2022 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023.

Ngày 1.2, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã chủ trì hội nghị với các ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các Đảng ủy trực thuộc T.Ư về tình hình thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, năm 2022 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023.

Hội nghị đánh giá cao các ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các Đảng ủy trực thuộc T.Ư trong năm 2021 và năm 2022 đã tích cực, chủ động chuẩn bị các đề án, báo cáo được phân công trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chất lượng nội dung các đề án, báo cáo cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số vấn đề cần lưu ý, rút kinh nghiệm.

Trong năm 2023, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp tốt hơn nữa trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các cơ quan được giao nhiệm vụ cần tập trung, chủ động xây dựng các đề án, báo cáo được phân công. "Một số đề án khó, phức tạp, nhạy cảm đã tồn đọng từ các năm trước cần tập trung giải quyết dứt điểm theo chương trình đã đề ra", ông Võ Văn Thưởng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.