Triển khai Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

30/06/2022 11:30 GMT+7

Nhằm triển khai Quyết định 1155 và Công văn 1234/BHXH-TST của BHXH Việt Nam, BHXH Ninh Thuận đã chủ động triển khai Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Theo ông Mạc Thanh Giang, Phó giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận, để triển khai kịp thời Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12.5.2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và Công văn 1234/BHXH-TST ngày 11.5.2022 của BHXH Việt Nam về việc ký Quy chế phối hợp đạt hiệu quả tại địa phương, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Ninh Thuận ra văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các hội đoàn thể tỉnh; Căn cứ vào văn bản của UBND tỉnh, BHXH các huyện tham mưu với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các hội đoàn thể huyện và UBND cấp xã phối hợp với cơ quan BHXH huyện tổ chức thực hiện Quyết định 1155 và Công văn 1234 của BHXH Việt Nam.

BHXH, BHYT là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là 2 trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; việc triển khai tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết số 69 ngày 19.5.2022 của Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH và Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29.4.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025. Tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động là trách nhiệm của của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đã được đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm theo quy định của Luật BHXH năm 2014. Nhằm thực hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, BHXH thực hiện ký quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với hội đoàn thể tỉnh/huyện và UBND cấp xã. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm các bên và tăng cường mối quan hệ phối trong công tác phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT cho người dân và vận động người dân tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

Việc thực hiện ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT theo Quyết định 1155 của BHXH Việt Nam, BHXH Ninh Thuận ký với Tổ chức dịch vụ đảm bảo các điều kiện để tổ chức thực hiện dịch vụ thu BHXH, BHYT theo quy định, như: Bưu điện Ninh Thuận, Viettel Ninh Thuận, Công ty Bảo hiểm PVI. Qua đó chúng ta thấy đã tách ra hai việc riêng: Việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT là các cơ quan, các hội đoàn thể còn việc hợp đồng ủy quyền thu BHXH BHYT là việc của các Tổ chức dịch vụ.

Hiện nay việc chấm dứt Hợp đồng với đại lý thu BHXH, BHYT giữa UBND cấp xã và hội đoàn thể với cơ quan BHXH tỉnh/huyện đã triển khai như thế nào?

Ông Mạc Thanh Giang, Phó giám đốc BHXH Ninh Thuận: Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Quy chế hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định 1155 của BHXH Việt Nam, cụ thể: “Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT đã ký theo quy định tại Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28.10.2016, giao kết có giá trị thực hiện đến hết ngày 30.6.2022; thực hiện chấm dứt và thanh lý hợp đồng theo quy định tại quy chế này. Đại lý thu là tổ chức dịch vụ đủ điều kiện thì ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT theo Quy chế này”. BHXH tỉnh/huyện đã có văn bản gửi UBND các xã, phường thị trấn, các hội đoàn thể về việc chấm dứt, thanh lý Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT đã ký (thực hiện xong trước ngày 30.6.2022), trong đó hướng dẫn đại lý thu: Rà soát, đối chiếu, thanh quyết toán biên lai thu tiền, hoàn trả biên lai thu tiền còn lại, số tiền đại lý đã thu, đã nộp; thanh quyết toán đủ thù lao cho đại lý thu theo quy định; đôn đốc các nhân viên đại lý thu thực hiện thu tiền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến kỳ hạn phải đóng, nộp đúng, đủ số tiền đã thu vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH trước ngày 30.6.2022; nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH chuyển cho người tham gia kịp thời để đảm bảo quyền lợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.