Phan Kế An: Kho tàng ẩn giấu

Phan Kế An: Kho tàng ẩn giấu

07:00 28/02/2022 0

Triển lãm Phan Kế An: Kho tàng ẩn giấu khai mạc lúc 18 giờ ngày 11.3 và kéo dài đến ngày 16.4 tại Viện Pháp (Hà Nội).