/// Ảnh: Google

Loa thông minh của Google nói được song ngữ cùng lúc

08:44 01/09/2018 0

Google Assistant và loa thông minh giờ đây cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa hai ngôn ngữ khác nhau. Trợ lý ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Google là nền tảng phổ biến đầu tiên có chế độ song ngữ.