Trương Thị Hồng Hạnh

Du lịch Đà Nẵng trở lại đường đua

Du lịch Đà Nẵng trở lại đường đua

Trong hai năm xảy ra đại dịch Covid-19, ngành du lịch TP.Đà Nẵng không nghỉ ngơi mà âm thầm chuẩn bị những sản phẩm mới, và sự trở lại ấn tượng vừa qua cho thấy TP.Đà Nẵng vẫn là tâm điểm du lịch miền Trung.

Top