Số hóa truyền hình - Xu hướng của cả thế giới

Số hóa truyền hình - Xu hướng của cả thế giới

0
Năm 2015 là thời điểm Việt Nam chọn lựa để bắt đầu lộ trình số hóa truyền hình thì đây cũng là lúc Philipines, Malaysia, Nga và Trung Quốc đã hoàn tất. Bước sang 2016, Brasil cũng sẽ hoàn tất chuyển đổi. Đến năm 2022,  Columbia, Peru, Mexico, Áo, Kenya… cũng đặt kế hoạch hoạch “khai tử” truyền hình analog.