T.Ư giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/05/2020 18:39 GMT+7

Tại Hội nghị T.Ư 12 vừa bế mạc chiều 14.5, T.Ư đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII .

Phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 6.11.2018 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư đã tiến hành ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII theo đúng quy định của Đảng.
Ngoài ra, Ban Chấp hành T.Ư đã bầu bổ sung 2 uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khoá XII. Cụ thể là ông Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum; và bàTrần Thị Hiền, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư.

Tránh tình trạng "vận động không lành mạnh" trong bầu cử

Về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới được thảo luận tại hội nghị lần này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, hội nghị nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này tiếp tục được tổ chức vào cùng một ngày trên phạm vi cả nước.
T.Ư yêu cầu phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu là ưu tiên hàng đầu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách.
Bên cạnh đó, T.Ư cũng yêu cầu cần có những điều chỉnh, bổ sung cụ thể, chặt chẽ các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do T.Ư giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo…
“Đối với các trường hợp tự ứng cử, cũng phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho hay.
Về phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho hay, T.Ư nhất trí cao với những nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng phân bổ đại biểu đối với các đảng bộ trực thuộc T.Ư và giao cho Bộ Chính trị quyết định cụ thể việc phân bổ đại biểu.
Các đảng bộ trực thuộc cần thực hiện nghiêm túc các quyết định của T.Ư, lựa chọn được các đại biểu thực sự xứng đáng, tiêu biểu, đại diện cho đảng bộ của mình đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể đoàn kết

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho hay, T.Ư khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất cao về chính trị, tư tưởng; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia.

Hội nghị T.Ư 12 bế mạc chiều 14.5

Ảnh Đoàn Bắc

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, đồng thời phát huy được vai trò cá nhân trong phạm vi công tác được phân công. Sinh hoạt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư dân chủ, thẳng thắn, giữ vững nguyên tắc, chế độ làm việc, chân thành và cầu thị.
Đồng thời, T.Ư cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo; hoan nghênh việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm trước T.Ư về những việc còn chưa làm được.
Ban Chấp hành T.Ư yêu cầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp thu ý kiến góp ý xác đáng của T.Ư để có những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của năm 2020 và những năm sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.