Từ hôm nay 1.7, trường hợp nào cử nhân sư phạm phải hoàn trả học phí?

0 Thanh Niên

Luật Giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực từ 1.7.2020 với nhiều thay đổi quan trọng. Trong đó có quy định về những trường hợp cử nhân sư phạm phải hoàn trả học phí.

Sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục phải hoàn trả học phí  /// Đào Ngọc Thạch
Sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục phải hoàn trả học phí
Đào Ngọc Thạch

Luật quy định: học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt; sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải hoàn trả học phí mà nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

Theo dự thảo Nghị định về chính sách hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm, người học sẽ được nhà nước miễn học phí, tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, học sinh, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng chi phí sinh hoạt một tháng, áp dụng thống nhất trong năm học và hằng năm điều chỉnh theo tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng do nhà nước công bố. Thời gian miễn học phí và chi phí sinh hoạt theo số tháng thực tế học tập tại trường, nhưng không quá 10 tháng một năm học.

Sinh viên sư phạm sẽ không phải suy nghĩ bồi hoàn số tiền hỗ trợ nếu sau khi ra trường công tác trong ngành giáo dục với thời gian tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo (kể từ ngày được tuyển dụng). Ngược lại, nếu sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp, những người không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác trong ngành giáo dục không đủ gấp 2 lần thời gian đào tạo và nghỉ việc sẽ phải hoàn trả khoản kinh phí hỗ trợ. Những người đang trong thời gian học nhưng bỏ, chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học cũng phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Học sinh, sinh viên sư phạm bị đình chỉ học tập sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ học phí trong thời gian bị đình chỉ. Những người dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban (không quá một lần) hoặc dừng học vì lý do khác không do kỷ luật hoặc tự thôi học sẽ được trường xem xét tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ. 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm