Lắt léo chữ nghĩa: 'Tự vẫn' và những từ liên quan

Lắt léo chữ nghĩa: 'Tự vẫn' và những từ liên quan

09:30 12/12/2021 0

Hiện nay, nhiều người sử dụng từ “tự vẫn” rất vô tư. Những hành động như nhảy xuống hồ, uống thuốc diệt cỏ, ăn lá độc, nhảy cầu... để tự chết thường được gọi là “tự vẫn”, tuy nhiên đây là cách dùng từ thiếu chuẩn xác.