tự tạo cơ hội

Tự tạo cơ hội cho mình

Tự tạo cơ hội cho mình

Tự tạo cơ hội cho chính mình, bước ra khỏi những giới hạn của bản thân, thông thạo công nghệ thông tin và ngoại ngữ để mở cánh cửa bước ra thế giới… nhiều người trẻ đã và đang làm nên diện mạo tươi sáng của giới trẻ Việt.

Top