Đại biểu Đặng Thành Tâm (giữa) trao đổi bên ngoài hành lang Quốc hội  khóa 13- Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Đặng Thành Tâm, Hoàng Hữu Phước tự ứng cử ĐBQH

0
Chiều 17.3, hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) do Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức đã thông qua  danh sách 90 người nộp hồ sơ ứng cử.