Từ khóa

tuyen dung
Giờ học của học sinh lớp 1 Trường tiểu học Lê Hồng Phong, TP.Hạ Long (Quảng Ninh)  /// Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu

Tréo ngoe biên chế giáo dục

Việc giao chỉ tiêu biên chế 'một cục' từ trên xuống, không chủ động trong việc tuyển dụng đội ngũ đang khiến nhiều...
5 Bình luận
Xem thêm