Ủy ban Kiểm tra T.Ư xem xét, kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm

01/07/2018 07:09 GMT+7

*Khai trừ khỏi Đảng ông Lê Nam Trà và ông Trần Bắc Hà Trong hai ngày 27 và 28.6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư họp kỳ 27. Kỳ họp do Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú chủ trì, xem xét, kết luận nhiều nội dung quan trọng.

Vi phạm tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế, liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án nhà ở cho quân nhân.
Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; trực tiếp ký một số văn bản sử dụng đất vào mục đích kinh tế, liên doanh, liên kết không đúng quy định.
Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; chịu trách nhiệm trong việc xét duyệt danh sách hưởng chính sách nhà ở, đất ở của quân đội, trong đó có một số trường hợp không đúng đối tượng theo quy định.
Những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân nhiệm kỳ 2010 - 2015, thượng tướng Phương Minh Hòa và trung tướng Nguyễn Văn Thanh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.
Các cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân nhiệm kỳ 2010 - 2015 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm, khuyết điểm của cá nhân. UBKT T.Ư đề nghị Thường vụ Quân ủy T.Ư chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các cá nhân có liên quan.
Khai trừ khỏi Đảng ông Lê Nam Trà
UBKT T.Ư đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng (BCSĐ) Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26 của UBKT T.Ư. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Nam Trà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty MobiFone và ông Phạm Đình Trọng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT-TT; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Duy Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty MobiFone; khiển trách đối với ông Phạm Hồng Hải, Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng Bộ TT-TT.
Đối với BCSĐ Bộ TT-TT, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn, UBKT T.Ư đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.
Khai trừ khỏi Đảng ông Trần Bắc Hà
Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN (BIDV) và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc; cảnh cáo đối với ông Trần Lục Lang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc BIDV.
UBKT T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV.
Xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Việt Thắng
Theo UBKT T.Ư, trong thời gian giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp xi măng VN và Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, ông Trần Việt Thắng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty, ký ban hành và tổ chức thực hiện một số quy định về quản lý kinh doanh không đúng thẩm quyền; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Việt Thắng theo thẩm quyền.
Tại kỳ họp 26, từ ngày 28 -30.5, UBKT T.Ư kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với BCSĐ Bộ TT-TT trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án Tổng công ty viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG (Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP, ngày 14.3.2018). Qua kiểm tra, UBKT T.Ư kết luận: những vi phạm của BCSĐ Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty MobiFone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng, vi phạm của ông Phạm Hồng Hải là nghiêm trọng, đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của Tổng công ty MobiFone, đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ TT-TT, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Kiểm tra tại BIDV, UBKT T.Ư kết luận những vi phạm của ông Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 -2020 và các ông Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Ngân hàng BIDV, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Ông Trần Bắc Hà được xác định chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020. Ông Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV; vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỉ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.