Tối mai (17.10), Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ bầu Bí thư Thành ủy TP.HCM /// Ảnh: BTC

Vì sao bầu khuyết 4 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM?

2
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết một số vị trí cần cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành chưa bảo đảm được các tiêu chuẩn cần thiết nên sau khi đại hội kết thúc sẽ xem xét, điều chuyển, bố trí lại.
Ông Đinh La Thăng
 /// Ảnh: Độc Lập

Ông Đinh La Thăng xin lỗi Đảng và nhân dân

2
Cũng trong sáng qua, Bộ Chính trị quyết định ông Đinh La Thăng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy và được phân công giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư.