Bộ VH-TT-DL vừa có Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch.
Bộ quy tắc gồm 2 chương, 12 điều này là những quy định mang tính chuẩn mực nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch.
Đối tượng áp dụng là khách du lịch người VN đi du lịch trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đi du lịch VN; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch; cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch.
Nội dung bộ quy tắc ứng xử quy định những điều cần làm của từng đối tượng tham gia vào hoạt động du lịch. Chẳng hạn, có 20 hành vi ứng xử du khách cần thực hiện, trong đó có việc phải xếp hàng trật tự, trang phục phù hợp khi tới các di tích, lấy vừa đủ thức ăn, đồ uống khi ăn tại nhà hàng, khách sạn; không khắc, vẽ lên tường, bia đá, cây xanh...
Với những người cung cấp dịch vụ du lịch, khách sạn, vận chuyển, bán hàng, bộ quy tắc quy định không chèo kéo khách, không nâng giá, ép giá, không bán hàng kém chất lượng, không sử dụng thương hiệu của người khác, không để người nước ngoài núp bóng kinh doanh, niêm yết giá...

Ngữ Yên

Bình luận