khi trái tim cha không chứa buồn vui
được nữa
là lúc hàng cây rụng hết lá xanh
là lúc bầu trời không còn rạng rỡ
là lúc suối khô trơ mặt cạn nguồn
con đường phía bên kia tràn mùi
nhang khói
con đường phía linh hồn đi không màu nắng mới
thiên đường âm u bấc lạnh chao dao…
đêm sắp sáng con dế nào vẫn khóc
đom đóm thay mưa ướt lối ra đồng
thôi lạy tạ ngôi nhà che giông bão
thôi lạy tạ hàng hiên trở gió tháng giêng
người giữ lại chiếc bóng bên thềm cũ
một trăm năm không trọn lời nguyền
con đường phía bên kia không tiếng
chim hót
con đường phía bên kia không mây
trời giăng
hư vô đầy màu trắng.
sáng nay trần gian vắng một bước chân
vắng một tiếng cười
sáng nay ly cà phê quen ám khói
hai cây nến lụn tàn ngập nước mắt chia ly
khi trái tim cha không còn biết buồn
vui nữa
là lúc con đường phía bên kia rào kín lối trở về
yêu thương ngoái ngược
lời thánh ca cầu hồn trôi xuôi
(Chúa đã gọi cha về)

P.N.Thường Đoan

Bình luận