/// Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh
Rồi ta sẽ nhớ mùa mưa cũ
Những cánh hoa mỏng mảnh hương thầm...
Rồi ta sẽ nói rằng thôi nhớ
Kể từ ngày sao rụng, quầng trăng...
Em hiền quá, nhẹ như màu trắng
Những giấc mơ chỉ có cỏ hoa
Và mây nữa, và anh, và nắng
Đổi chút buồn cho gió thoảng qua...
Rồi ta sẽ vẽ gì ta muốn
Pha màu trời vào sắc thảo nguyên
Rồi ta sẽ viết gì ta nghĩ
Cho mắt ai tha thiết nhìn mình...

Song Minh

Bình luận