Sợ dịch Covid-19, Quyền Linh dùng túi ni lông trùm kín mặt đi tập thể dục

2 Thanh Niên Online