Xây dựng mục lục liên hợp quốc gia cho thư viện

0 Thanh Niên
Bộ VH-TT-DL vừa có Quyết định 2175 ban hành kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Theo đó, tới năm 2030 sẽ có Mục lục liên hợp tài liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu về thư viện VN.
Cụ thể, dự án xây dựng Mục lục liên hợp tài liệu quốc gia được triển khai từ 2026 - 2030. Theo đó, giai đoạn này sẽ triển khai thu thập và tích hợp dữ liệu của Thư viện Quốc gia VN và các thư viện công cộng trung tâm vùng lớn, thư viện chuyên ngành, thư viện trường. Sản phẩm của giai đoạn này là Mục lục liên hợp tài liệu của Thư viện Quốc gia VN và 4 thư viện cấp tỉnh, 4 trung tâm học liệu; 10 thư viện trường đại học, học viện và thư viện chuyên ngành.
Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về Thư viện VN được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, đến năm 2027 sẽ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT, vật chất trang thiết bị, nguồn nhân lực chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thư viện VN. Sản phẩm của giai đoạn này về kỹ thuật là hệ thống máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối, phần mềm chuyên ngành thư viện, các thiết bị lưu trữ dữ liệu, phần mềm bảo mật… Tới năm 2030, hoàn thành việc vận hành và duy trì các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh bảo vệ hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin; cơ chế sao lưu, phục hồi thông tin, dữ liệu và giao dịch trên không gian mạng.
Cũng theo Bộ VH-TT-DL, kinh phí triển khai thực hiện chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm