Ban Tổ Chức MDCS chia sẻ về 'trận đấu tai tiếng' YG vs FFQ Friends

Ban Tổ Chức MDCS chia sẻ về 'trận đấu tai tiếng' YG vs FFQ Friends

12:00 21/02/2017 0

Ở máy chủ public Việt Nam thì bản đồ Huyết Nguyệt đang được thiết lập mặc định cho đấu thường và đấu tùy chọn. Do đó, khi phải sử dụng máy chủ này để cấm và chọn lại thì việc thi đấu trên bản đồ Huyết Nguyệt là sự lựa chọn duy nhất.