Victoria Beckham Brand

Thua lỗ vẫn tồn tại tốt - giấc mơ thời trang của Victoria Beckham hay chuyện “Rick Fashion Brand”

Thua lỗ vẫn tồn tại tốt - giấc mơ thời trang của Victoria Beckham hay chuyện “Rick Fashion Brand”

Đại dịch Covid-19 hoành hành, nhiều hãng thời trang phá sản. Những ông lớn trong ngành phải co gọn quy mô, đóng bớt các cửa hàng thì Victoria Beckham Brand (hãng thời trang Anh quốc thuộc sở hữu của danh thủ David Beckham và vợ) vẫn hoạt động bình thường.

Top