[VIDEO] Toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm

[VIDEO] Toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm

22/05/2024 10:26 GMT+7

Sáng 22.5, Bộ trưởng Công an, đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Tô Lâm nói cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho ông trọng trách Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cảm ơn Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhiệm trọng trách.

Chủ tịch nước Tô Lâm nói ông ý thức sâu sắc đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự khắc ghi và lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, của các bậc tiền bối, của hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; cùng đó là những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã quên mình trong lao động, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

[VIDEO] Toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm

Khẳng định "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay", tân Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định đây là những tiền đề hết sức quan trọng để ông có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao; mặt khác cũng đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch nước Tô Lâm xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước đã được hiến định; tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc".

Đồng thời, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng XHCN.

Quá trình công tác của Chủ tịch nước Tô Lâm

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn mới; kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại.

Ông sẽ cùng với các ủy viên trong Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đồng thời, kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, mang đậm bản sắc ngoại giao "cây tre Việt Nam", chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân.

Tân Chủ tịch nước cũng hứa sẽ phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa nước ta với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn.

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xử lý hiệu quả, từ sớm, từ xa mọi thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục tích lũy thế và lực, củng cố vai trò, vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

"Tôi xin hứa, đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt, không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ", tân Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

[VIDEO] Toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm- Ảnh 1.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.