Nhóm “cho vay tiền yêu cầu hộ khẩu + CMND, giải ngân trong ngày” bị tạm giữ

2 Thanh Niên Online
3 thanh niên từ Hải Phòng vào TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tạm trú rồi hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ” từ 15 đến 208%/tháng.