Hàng ngàn hecta lúa bị đổ ngã la liệt do bão số 1
Bà Rịa – Vũng Tàu phải tiếp tục di dời dân vì bão số 9
Đóng bè di chuyển ở thành phố Thanh Hóa vì nước sông Mã dâng
Bão số 16: Khắp nơi khẩn cấp di tản