Ba công trình tỉ USD cực “khủng” sắp khánh thành ở Quảng Ninh