Học sinh kể lại giây phút kinh hoàng bị cây phượng bật gốc ngã đè