Chịu hết nổi với xe tải, dân bức xúc chặn đường
Cười ra nước mắt: Cán bộ thôn chặn xe rước dâu đòi tiền nông thôn mới