Dân kêu khổ vì chợ rau Đà Lạt gây ô nhiễm môi trường
Gắn nhãn Đà Lạt vào khoai tây Trung Quốc