Nhậu chung, đánh bạn nhậu mù mắt
Côn đồ phá nhà dân, đánh 2 người phụ nữ nhập viện