Đèn lồng Trung thu độc đáo của dân xứ dừa
Người 50 năm tạo hình hài mới cho gáo dừa​
Độc đáo than không khói làm từ gáo dừa phế thải