Cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn gãy tay, chân trên biển
Xem lại khoảnh khắc Messi ngã gãy tay