Bố tiền đạo Công Phượng tin con trai sẽ ghi bàn nếu được vào sân