Trung tâm dạy nghề hơn 9 tỉ đồng thành nơi phơi lông vịt
Khốn khổ cuộc sống không điện, nước sạch vùng rốn lũ Ninh Bình