Sau Trường Giang, Nam Em thừa nhận đang tìm hiểu chàng trai Hàn Quốc
Phi Thanh Vân, Nam Em nói về hàng hiệu