Hết làm 'Mị', Hoàng Thùy Linh hóa thân thành 'Thánh cô'
Hoàng Thùy Linh: 'Ai còn hỏi về quá khứ, tôi sẽ gửi lá ngón đến nhà'