Dân Hải Phòng hào hứng mang rác thải nhựa đổi cây xanh, bình thủy tinh