Khiếp đảm những “mô tô bay” xé gió trên Quốc lộ 9
Sau 1 năm, dân vẫn liều mình qua cầu sắp sập