Liều lĩnh dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Khánh Hòa