Đến Việt Nam, Z-Boys và Z-Girls chia sẻ về scandal chấn động Hàn Quốc
Jong-hyun: 'Căn bệnh trầm cảm cứ gặm nhấm dần rồi nuốt chửng tôi'