Nối lại đường bay sau 20 năm thù địch
Chuyện ở trường có 8 lần vô địch Robocon quốc gia