Hai sản phụ tử vong trong vòng một tháng sau khi tiêm thuốc gây tê
Sản phụ tử vong khi sinh con tại Bệnh viện II Lâm Đồng
Các chị em, nghĩ gì về sinh thuận tự nhiên?