Lãnh đạo Quốc Hội, Chính phủ thăm chúc Tết các lực lượng vũ trang