Bản tin SEA Games 29: | Ngày vàng của võ thuật, thầy Ánh Viên bắt cướp
Bản tin SEA Games 26.8: Thần kỳ bóng bàn, Ánh Viên chói sáng
Bản tin SEA Games 25.8: Kỳ tích Ánh Viên, Kim Sơn và chuyện Tú Chinh