Va chạm với xe tải ben, 1 người chết
Sợ ra khơi bị lỗ nên tàu cá... nằm bờ