LẠ: Ghi bàn vào đúng ngày sinh nhật sau 3 năm 'tịt ngòi'