Trần Quyết Chiến vô địch châu Á, hạng 3 thế giới billiards carom 3 băng