Án tử hình cho 2 bị cáo vận chuyển 12,55 kg ma túy từ Campuchia về VN