Xác heo chết được tiêu hủy sơ sài gây hôi thối nồng nặc