Thanh niên 30 bị bắn bác chuyện là người tình của phụ nữ 70